18marzec2018

Webquesty „Jak Polska rozwija się dzięki Funduszom Europejskim”

Webquesty „Jak Polska rozwija się dzięki Funduszom Europejskim – do wyboru 5 questów (zadań) związanych z tematami poruszanym w scenariuszach zajęć.


okladka questy80Webquesty to aktywizująca metoda pracy z uczniami, rodzaj projektu edukacyjnego, badawczego, która ma nauczyć krytycznego korzystania z Internetu i wyszukiwania informacji.

5 questów (zadań) nawiązuje do pozostałych części pakietu i odnosi się do treści podstawy programowej z:

- geografii,

- biologii,

- chemii

- wosu.

Zadaniem uczniów jest wyszukanie w sieci informacji na zadany temat, następnie przeanalizowanie ich, przetworzenie, ujęcie we własnej prezentacji i poddanie ocenie nauczyciela i innych uczniów.

Webquesty dostarczają wielu informacji na temat realizowanych w różnych miejscach w Polsce projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i w różnorodnych aspektach.

Webquesty: http://webquesty.wordpress.com/